วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

กระจกส่องหน้า

กระจกส่องหน้า กระจกขยาย กระจกติดผนัง เปิดแสงไฟสวางได้ เหมาะสำหรับใช้ในโรงแรม รีสอร์ท มีทั้งแบบตั้งโต๊ะ แบบที่ยึดติดผนัง มีขนาดให้เลือกใช้ตามความเหมาะสม สำหรับใช้ในโรงแรม รีสอร์ท เซอร์วิสอพาร์ทเม็นท์ 


กระจกส่องหน้า / MNM-MC-212-6(8)Inch 


   กระจกส่องหน้า/กระจกขยาย
   • กระจกธรรมดา 1 ด้าน
   • กระจกขยาย 3 เท่าตัว 1 ด้าน
   • กระจกหมุนได้ 180 องศา
   • วัสดุทองแดงชุบโครเมี่ยม
   • ยึดติดผนัง

   ความกว้าง:
   • 6 นิ้ว
   • 8 นิ้วกระจกส่องหน้า / MNM-MC-214-6(8)Inch 

 

   กระจกส่องหน้า/กระจกขยาย
   • กระจกธรรมดา 1 ด้าน
   • กระจกขยาย 3 เท่าตัว 1 ด้าน 
   • กระจกหมุนได้ 180 องศา 
   • วัสดุทองแดงชุบโครเมี่ยม 
   • ยึดติดผนัง

   ความกว้าง:
   • 6 นิ้ว 
   • 8 นิ้ว กระจกส่องหน้า / MNM-MC-215-6(8)Inch 


   กระจกส่องหน้า/กระจกขยาย
   • กระจกธรรมดา 1 ด้าน 
   • กระจกขยาย 3 เท่าตัว 1 ด้าน 
   • กระจกหมุนได้ 180 องศา 
   • วัสดุทองแดงชุบโครเมี่ยม 
    มีไฟแสงสว่าง 
   • ยึดติดผนัง 

   ความกว้าง: 10 นิ้ว กระจกส่องหน้า / MNM-MC-1810-10Inch 


   กระจกส่องหน้า/กระจกขยาย
   • กระจกธรรมดา 1 ด้าน 
   • กระจกขยาย 5 เท่าตัว 1 ด้าน 
   • กระจกหมุนได้ 180 องศา
   • วัสดุทองแดงชุบโครเมี่ยม 
   • มีไฟแสงสว่าง 
   • ยึดติดผนัง 

   ความกว้าง: 10 นิ้ว กระจกส่องหน้า / MNM-MC-160-6(8)Inch 


   กระจกส่องหน้า/กระจกขยาย
   • กระจกธรรมดา 1 ด้าน
   • กระจกขยาย 3 เท่าตัว 1 ด้าน
   • กระจกหมุนได้ 180 องศา 
   • วัสดุทองแดงชุบโครเมี่ยม 
   • ยึดติดผนัง

   ความกว้าง:
   • 6 นิ้ว
   • 8 นิ้ว กระจกส่องหน้า / MNM-MC-216-6(8)Inch 


   กระจกส่องหน้า/กระจกขยาย
   • กระจกธรรมดา 1 ด้าน
   • กระจกขยาย 3 เท่าตัว 1 ด้าน
   • กระจกหมุนได้ 180 องศา
   • วัสดุทองแดงชุบโครเมี่ยม
   • ยึดติดผนัง

   ความกว้าง:
   • 6 นิ้ว
   • 8 นิ้ว
กระจกส่องหน้า / MNM-MC-211-6(8)Inch 


   กระจกส่องหน้า/กระจกขยาย
   • กระจกธรรมดา 1 ด้าน
   • กระจกขยาย 3 เท่าตัว 1 ด้าน 
   • กระจกหมุนได้ 180 องศา
   • วัสดุทองแดงชุบโครเมี่ยม
   • ยึดติดผนัง 

   ความกว้าง:
   • 6 นิ้ว
   • 8 นิ้ว กระจกส่องหน้า / MNM-MC-98-9Inch 


   กระจกส่องหน้า/กระจกขยาย
   • กระจกธรรมดา 1 ด้าน
   • กระจกขยาย 5 เท่าตัว 1 ด้าน
   • กระจกหมุนได้ 180 องศา
   • วัสดุทองแดงชุบโครเมี่ยม
   • ยึดติดผนัง
   • มีไฟแสงสว่าง

   ความกว้าง: 9 นิ้ว กระจกส่องหน้า / MNM-MC-1016-6Inch 


   กระจกส่องหน้า/กระจกขยาย
   • กระจกธรรมดา 1 ด้าน
   • กระจกขยาย 3 เท่าตัว 1 ด้าน
   • กระจกหมุนได้ 180 องศา
   • วัสดุทองแดงชุบโครเมี่ยม
   • เหมาะสำหรับตั้งโต๊ะ

   ความกว้าง: 6 นิ้วกระจกส่องหน้า / MNM-MC-726-8Inch 


   กระจกส่องหน้า/กระจกขยาย
   • กระจกธรรมดา 1 ด้าน
    กระจกขยาย 3 เท่าตัว 1 ด้าน
   • กระจกหมุนได้ 180 องศา
   • วัสดุทองแดงชุบโครเมี่ยม
   • ยึดติดผนัง
   • เหมาะสำหรับตั้งโต๊ะ

   ความกว้าง: 8 นิ้วกระจกส่องหน้า / MNM-MC-1056-6(8)Inch 


   กระจกส่องหน้า/กระจกขยาย
   • กระจกธรรมดา 1 ด้าน
   • กระจกขยาย 3 เท่าตัว 1 ด้าน
   • กระจกหมุนได้ 180 องศา
   • วัสดุทองแดงชุบโครเมี่ยม
   • เหมาะสำหรับตั้งโต๊ะ

   ความกว้าง:
   • 6 นิ้ว
   • 8 นิ้ว
กระจกส่องหน้า / MNM-MC-1006-6Inch 


   กระจกส่องหน้า/กระจกขยาย
   • กระจกธรรมดา 1 ด้าน
   • กระจกขยาย 3 เท่าตัว 1 ด้าน
   • กระจกหมุนได้ 180 องศา
   • วัสดุทองแดงชุบโครเมี่ยม
   • เหมาะสำหรับตั้งโต๊ะ

   ความกว้าง: 6 นิ้ว กระจกส่องหน้า / MNM-MC-111-3(6)Inch 


   กระจกส่องหน้า/กระจกขยาย
   • กระจกธรรมดา 1 ด้าน 
    กระจกขยาย 3 เท่าตัว 1 ด้าน 
   • กระจกหมุนได้ 180 องศา
   • วัสดุทองแดงชุบโครเมี่ยม
   • เหมาะสำหรับตั้งโต๊ะ

   ความกว้าง:
   • 3 นิ้ว 
   • 6 นิ้ว กระจกส่องหน้า / MNM-MC-1158-9Inch 

 

   กระจกส่องหน้า/กระจกขยาย
   • กระจกธรรมดา 1 ด้าน
   
• กระจกขยาย 5 เท่าตัว 1 ด้าน
   
• กระจกหมุนได้ 180 องศา
   • วัสดุทองแดงชุบโครเมี่ยม
   
• เหมาะสำหรับตั้งโต๊ะ
   • มีไฟแสงสว่าง

   ความกว้าง: 9 นิ้ว กระจกส่องหน้า / MNM-QL-738-6-8Inch 

   กระจกส่องหน้า/กระจกขยาย
   • กระจกธรรมดา 1 ด้าน
   • กระจกขยาย 3 เท่าตัว 1 ด้าน
   • กระจกหมุนได้ 180 องศา
   • วัสดุทองแดงชุบโครเมี่ยม
   • เหมาะสำหรับตั้งโต๊ะ

   ความกว้าง:
   • 6 นิ้ว
   • 8 นิ้ว
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น